ĐÓNG ĐƠN ĐĂNG KÝ

26/04/2022

ĐÓNG ĐƠN ĐĂNG KÝ: 26/04/2022

GIỚI THIỆUNgày 26 tháng 4 hằng năm chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để cùng tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Năm nay, chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022 là “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” và tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thanh niên dẫn dắt.

Tuổi trẻ ngày nay là một nguồn sáng tạo và khéo léo đáng kinh ngạc và chưa được khai thác. Những quan điểm mới mẻ, giàu năng lượng, trí tò mò và ý thức “có thể làm được”, chưa kể đến sự khao khát về một tương lai tốt đẹp hơn đã và đang định hình lại các phương pháp tiếp cận và thúc đẩy hành động vì đổi mới sáng tạo và thay đổi.

ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI


Sinh viên Việt Nam, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm (mỗi nhóm không quá 5 thành viên, có thể là sinh viên ở cùng trường, khác trường hoặc kết hợp giữa sinh viên và các doanh nghiệp khởi nghiệp). uuu
Chương trình hội thảo

Hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

2022-04-20, 22:13 - 22:13

Giới thiệu Hệ thống Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

2022-04-20, 22:09 - 22:09